Xuất bản thông tin

null Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang chủ SD_TINTUC

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Uỷ ban bầu cử thành phố Sa Đéc đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-UBBC về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đính kèm Nghị quyết).

Theo đó, xác nhận 30 ông, bà (có Danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm