CÒN

ĐẾN NGÀY BẦU CỬ

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Đơn vị chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 02773.863249 | Fax: 02773.861314

Email: tpsadec@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp