Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Trụ sở:  Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.863249      Email: tpsadec@dongthap.gov.vn