Thông tin liên hệ

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Đơn vị chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Trụ sở: Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.863249 - Fax: 02773.861314 - Email: tpsadec@dongthap.gov.vn