Xuất bản thông tin

null Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Trao đổi kinh nghiệm với thường trực HĐND các huyện Nam sông Tiền

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Trao đổi kinh nghiệm với thường trực HĐND các huyện Nam sông Tiền

Chiều ngày 6/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp Thường trực HĐND TP Sa Đéc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về Luật Ngân sách và Luật đầu tư với Thường trực HĐND các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và TP Sa Đéc.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố cụm Nam sông tiền đã cùng nhau chia sẻ một số kinh nghiệm tập trung vào các nội dung trọng tâm như: công tác bố trí kinh phí cho các công trình, dự án; công tác thẩm tra các kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, các quy định về chi hỗ trợ từ nguồn dự phòng cho một số ngành dọc khi phát sinh các hoạt động. Các quy định về tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng, phê chuẩn phân khai sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước năm 2022; bố trí lại số dư vốn đầu tư phát triển; tạm ứng vốn đầu tư phát triển; vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư XDCB và tạm ứng vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư XDCB sang năm sau….

Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện Luật Ngân sách và Luật đầu tư. Ảnh: Ngọc Duy

Những vấn đề nêu lên tại hội nghị cũng được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm nhằm giúp Thường trực HĐND các huyện  nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong việc thẩm tra các Báo cáo, đề án, Tờ trình của UBND trình tại các kỳ họp HĐND huyện, thành phố và nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện trong thời gian tới./.

Đông Xuân

Có thể bạn quan tâm