Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2) để tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2022)

Chi tiết bài viết Thông báo của UBND thành phố

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2) để tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2022)

Có thể bạn quan tâm