Xuất bản thông tin

null Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Sa Đéc

Chiều ngày 4/5/2023, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất (SDĐ) đai trên địa bàn thành phố Sa Đéc giai đoạn 2018 – 2022.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá, giai đoạn 2018 - 2022, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Sa Đéc đạt được kết quả nhất định. Việc thực hiện tốt chính sách về đất đai góp phần ổn định chỗ ở cho người dân; giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Việc lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp, tuân thủ các căn cứ, nguyên tắc, trình tự, nội dung quy định; quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng hợp lý và có hiệu quả...

Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai thi hành Luật đất đai cho thấy vẫn còn có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh; các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai còn thiếu tính đồng bộ, gây khó khăn trong triển khai thực hiện. Việc quản lý diện tích đất đã được quy hoạch chưa chặt chẽ, dẫn đến khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch....

Ông Bùi Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc phát biểu

Dịp này, đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, các đại biểu đã nêu ra một số khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện pháp luật về quy hoạch SDĐ. Lãnh đạo thành phố Sa Đéc đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để thành phố đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Phát biểu kết luận, ông Tô Hoàng Khương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao đối với sự quan tâm của lãnh đạo TP Sa Đéc về công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất để thu hút đầu tư; nhiều công trình, dự án được triển khai góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng và phát triển đất công; phối hợp với các ban, ngành tỉnh trong phân bổ kế hoạch đầu tư công; chủ động kiến nghị tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai./.

Tin: Trúc Nguyên – Ảnh: Văn Đấu

Có thể bạn quan tâm