Xuất bản thông tin

null Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ thi thăng đẳng năm 2021

Trang chủ SD_TINTUC

Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ thi thăng đẳng năm 2021

Ngày 10/1/2021, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức kỳ thi thăng đẳng từ huyền đai nhất đẳng đến tam đẳng Taekwondo quốc gia Đồng Tháp năm 2021 cho 78 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và võ sinh Taekwondo trong tỉnh. Đến dự có ông Trịnh Văn Hòa – Huyền đai 7 đẳng/Ủy viên Hội đồng Kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Lễ khai mạc kỳ thi thăng đẳng Taekwondo

Tại kỳ thi, các võ sĩ phải trải qua các phần kiểm tra kỹ thuật căn bản, các bài quyền, đối luyện tự vệ, song đấu tự do, công phá, thể lực theo quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Các võ sinh Taekwondo biểu diễn bài quyền

Qua đó, có 68 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và võ sinh Taekwondo được công nhận thăng đẳng từ huyền đai nhất đẳng đến tam đẳng./.

Tin: Trúc Nguyên, Ảnh: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm