Xuất bản thông tin

null Họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc lần 1

Trang chủ SD_TINTUC

Họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc lần 1

Ủy ban bầu cử thành phố Sa Đéc vừa tổ chức họp triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, dưới sự chủ trì của Ông Võ Văn Đức – Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch HĐND thành phố/Chủ tịch Uỷ ban bầu cử

Thành viên Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo về công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện công tác bầu cử. Ảnh: Ngọc Duy

Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố đã báo cáo về công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện công tác bầu cử, lấy ý kiến các dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử thành phố, các quyết định thành lập Tổ giúp việc, Tiểu ban và phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố đã đóng góp ý kiến về số lượng thành viên tham gia công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, việc phân công nhiệm vụ đúng thành phần nhằm tránh chồng chéo trong xử lý công việc, quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Võ Văn Đức – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố , Chủ tịch Uỷ ban bầu cử yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố cần hoàn thiện sự phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác hiệp thương chuẩn bị phương án về nhân sự trong cuộc bầu cử, phân bổ ngân sách kịp thời cho các địa phương cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn./.

Đông Xuân

Có thể bạn quan tâm