Xuất bản thông tin

null V/v tạm ngưng các hoạt động toàn Thành phố từ 00h00 ngày 16/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

V/v tạm ngưng các hoạt động toàn Thành phố từ 00h00 ngày 16/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Có thể bạn quan tâm