Xuất bản thông tin

null Quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Sa Đéc theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

Quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Sa Đéc theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19

Có thể bạn quan tâm