Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban Kinh tế - Xã hội Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII

Trang chủ SD_ Hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế - Xã hội Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Sa Đéc tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4. Cuộc họp do bà Phan Trần Phương Uyên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì với sự tham gia của ông Lê Văn Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ban Pháp Chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã đưa ra thảo luận các nội dung như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2021; điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách thành phố năm 2022; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ Ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố.

Qua thảo luận, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội đã đặt ra nhiều vấn đề và được Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố giải trình làm rõ; đồng thời Ban đã đưa ra nhiều đánh giá, góp ý, nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình ra HĐND Thành phố.

Từ những ý kiến đóng góp tại cuộc họp thẩm tra, cùng những kết luận của Chủ trì Hội nghị, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và sẽ điều chỉnh lại các văn bản cho hợp lý, theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

                                                                                                Vinh Trung

Có thể bạn quan tâm