Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null HĐND thành phố Sa Đéc Bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trang chủ SD_ Hội đồng nhân dân

HĐND thành phố Sa Đéc Bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 08/3/2021, HĐND thành phố Sa Đéc tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Võ Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy/ Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Văn Hải do nghỉ hưu; đồng thời giới thiệu và tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố. Theo đó, bà Phan Trần Phương Uyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy/Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 2 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đạt 100%./.

Đồng Xuân

Có thể bạn quan tâm