Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XI

Trang chủ SD_ Hội đồng nhân dân

Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XI

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, chiều ngày 08/7/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổ chức phiên họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố.

Ông Huỳnh Nguyên Chất, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo cơ quan VKSND, TAND, Chi cục THADS, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên Ban pháp chế và đại biểu dự họp đã thể hiện trách nhiệm cao, tham gia ý kiến đánh giá tình hình, phân tích những vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có mâu thuẫn nêu trong các báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn soạn thảo, trình báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề liên quan.

Quang cảnh buổi họp

 Cuộc họp đã thông qua báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố, các đại biểu dự họp đã tham gia thảo luận và tập trung làm rõ hơn về kết quả hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác xét xử…  Sau khi thảo luận, các đại biểu dự họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 10, khóa XI./.

                                                                                                                          

Vinh Trung

Có thể bạn quan tâm