Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Họp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Trang chủ SD_ DAI BIEU HOI DONG NHAN DAN

Họp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Sáng ngày 08/7/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Sa Đéc tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Cuộc họp do ông Hồ Văn Hải, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì với sự tham gia của Thường trực HĐND thành phố; Ban Pháp Chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

 

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã đưa ra thảo luận các nội dung như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2019 (từ nguồn vượt thu sử dụng đất, cho thuê đất, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại) để đầu tư các công trình trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020 từ NSNN do thành phố quản lý và phân bổ.

Qua thảo luận, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội đã đặt ra nhiều vấn đề và được đại diện lãnh đạo UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố giải trình làm rõ; đồng thời Ban đã đưa ra nhiều đánh giá, góp ý, nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình ra HĐND thành phố.

Từ những ý kiến đóng góp tại cuộc họp thẩm tra, cùng những kết luận của Chủ trì Hội nghị, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và sẽ điều chỉnh lại các văn bản cho hợp lý, theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

 

                                                                                                                              Vinh Trung

Có thể bạn quan tâm