Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XII

Trang chủ SD_ Hội đồng nhân dân

Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XII

Chiều ngày 13/8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII. Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban pháp chế chủ trì cuộc họp.

Đây là phiên họp thẩm tra đầu tiên của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII; đồng thời, Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời, phân tích và làm rõ những vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có mâu thuẫn nêu trong các báo cáo; từ đó đề nghị các cơ quan chuyên môn soạn thảo, trình báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề liên quan.

Quang cảnh buổi họp

 Cuộc họp đã thông qua báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật 6 tháng đầu năm 2021, Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chương trình hoạt động toàn khoá và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu dự họp đã tham gia thảo luận và tập trung làm rõ hơn về kết quả hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác xét xử…  

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban pháp chế Nguyễn Thị Minh Hiếu tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đại biểu, Ban sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo./.

Vinh Trung

Có thể bạn quan tâm