Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết SD_Thông tin tuyên truyền

Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Tháp về chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc nhằm hoàn thiện Quy chế quản lý theo quy định của Luật Kiến trúc, Luật xây dựng và các văn bản pháp lý có liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, UBND thành phố sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn chỉnh Quy chế, đáp ứng yêu cầu phát triển chung; đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với các đồ án quy hoạch của thành phố.

- Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc và phiếu xin ý kiến theo địa chỉ truy cập tại đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/1KuNPEc7zNYdcvqrsK1aR31LyachOjqIX?usp=sharing

- Thời gian đóng góp ý kiến đến hết ngày 06/10/2023

- Các ý kiến tham gia góp ý vui lòng gửi về Phòng Quản lý Đô thị thành phố tại:

+ Địa chỉ: 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc

+ Email: quanlydothi.tpsd@.gmail.com hoặc lbtuan.tpsd@dongthap.gov.vn.

 

Có thể bạn quan tâm